Repulsive Fontanel

Have You Forgotten How Good Pencees Tastes?

Fokusera!

Det är alltid mycket som pockar på ens uppmärksamhet samtidigt i dagens snabbgående samhälle. Sociala medier, traditionell media, telefoner... Det kan vara lätt att förlora fokus på det som egentligen är viktigt bland allt brus! Vad är det egentligen som betyder något här i livet? Och vad lägger vi människor vår tid på? Jag tror att man lätt kan sålla bort en hel del av det man lägger tid på varje dag - och bli mycket mer fokuserad och effektiv på köpet. Samt mindre stressad. Familj, vänner, kärlek, passion, meningsfull sysselsättning - det är väl det som är grunden...