Repulsive Fontanel

Have You Forgotten How Good Pencees Tastes?

Handlingar

Ibland har jag funderat över vad det är som gör handlingar bra eller dåliga. Samma handling kan i en människas ögon upplevas som helt fruktansvärd, medans den upplevs som mycket bra. Sedan kan samma handling av samma person upplevas helt olika beroende på vilket motiv personen i fråga hade när denne utförde handlingen. Så det känns som att det finns så många olika faktorer som avgör. Men sen verkar det helt enkelt vara upp till varje person och dennes värderingar att avgöra vad som är rätt eller fel. Fördelen med detta är ju att man kan bestämma själv, nackdelen är att man säkert i många lägen har väldigt fel.